Join Our 'Many Paths, One Mountain' Broadcast Every Sunday at 10am PT Sign Up

הכל היה בהסכמה מלאה

Marc Gafni » Teachings in Hebrew » הכל היה בהסכמה מלאה

“הכל היה בהסכמה מלאה”

הבנות עצמן הודו באותו ערב בצורה חד משמעית, שכל היחסים היו בהסכמה מלאה ואני ועוד כמה שהיו שם באותו ערב נעיד על כך בכל מקום, גם המסמכים מעידים שלא היתה השתמשות, לא ביחסי מרות, לא בהבטחות שווא,ולא בשום דבר דומה לזה.

כשכתבו “אונס” בעיתון-ניגשתי לאברהם לידר שכמוני היה מזועזע מהעניין. אמרתי לו: “אברהם, הרי הבנות אמרו שהכל היה בהסכמה מלאה ועכשיו כתבו בעיתון ‘ידיעות אחרונות’ “אונס” , תעשה משהו!” הוא אמר לי: “אני מסכים איתך,אבל אין מה לעשות,אנשים ישכחו” הייתי המומה. שאלתי אותו מה היה עושה אילו הוא היה מתעורר הבוקר , פותח עיתון וקורא על עצמו כאנס….? הוא ענה:”אני לא יכול לעשות כלום, תתקשרי לאחת הבנות”.
(הוא גם כתב אימייל לגפני באותו זמן בהתנצלות על “העיתונות השפלה” אבל לא עשה מאומה).

פניתי גם לאחת הבנות, אמרתי לה “הרי אמרתם שהכל היה בהסכמה מלאה, ובעיתון כתוב “אונס”, היא הסכימה איתי ומעבר לכך היא אמרה שזה פגע גם בהן ,הבנות, ושהן אף פיטרו את עורכת הדין שלהן, “ששיקרה לעיתון על גבן כדי לפרסם את עצמה”, והן מתכוננות לתבוע אותה. שאלתי מה היא מתכוונת לעשות עכשיו בקשר לפרסום השיקרי בעיתון? והיא ענתה שכתבה מכתב לעורך העיתון.אמרתי לה שהוא יזרוק את זה לפח . ואכן אף אחד טרח לתקן את העוול.

אני חייבת להגיד שאף פעם לא מצאתי כל קשר בין מה שקרה לעניין פלילי.
לא היה כאן אונס ולא היתה כאן כפייה מינית.

 

Meet Dr. Marc Gafni, Visionary Philosopher,
Author, and Social Innovator

as featured in